Ekspertiisid

Teostame ehitiste ja ehitusprojektide ekspertiise ning ehitiste ja rajatiste auditeid.

Ehitise ekspertiis on ehitise või selle osa vastavuse hindamine ehitisele ettenähtud nõuetele.

Kontrollime ehitamise aluseks oleva ehitusprojekti või ehitusprojekti osa nõuetele vastavust nii vormilt kui ka sisuliselt.

Jüri	Ligi

Jüri Ligi

juhatuse esimees