Elering AS
Harku-Lihula-Sindi 330/110kV õhuliini projekteerimis- ja ehitustööde omanikujärelevalve
Elering AS
OÜ Kuusalu Soojus
Kuusalu reoveepuhasti laiendamise projektijuhtimine
OÜ Kuusalu Soojus
Strantum OÜ
Harku valla Tabasalu ja Rannamõisa ÜVK ehitamise rekonstrueerimise omanikujärelevalve
Strantum OÜ
Maanteeamet
Riigitee nr 24156 Viiratsi-Mustapali tolmuvaba katte ehituse omanikujärelevalve
Maanteeamet
Narva-Jõesuu Linnavalitsus
Narva-Jõesuu sadama rekonstrueerimise omanikujärelevalve
Narva-Jõesuu Linnavalitsus
Elering AS
Kiili-Paldiski gaasitoru ja Paldiski kompressorijaama projekteerimis-ehitustööde omanikujärelevalve
Elering AS
Kuressaare Veevärk AS
Ehituse omanikujärelevalve ja FIDIC inseneri teenus Kuressaare linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rekonstrueerimistöödel
Kuressaare Veevärk AS
VKG Soojus AS soojustrasside ehituse omanikujärelevalve
VKG Soojus AS
Maanteeamet
Põhimaantee 6 Valga – Uulu ja tugimaantee 73 Tõrva – Pikasilla Tõrva keskristmiku ümberehituse omanikujärelevalve
Maanteeamet
Viljandi Linnavalitsus / AS Viljandi Veevärk
Viljandi linnas Kantremaa tööstusala tänavate tugitaristu ehitustööde omanikujärelevalve
Viljandi Linnavalitsus / AS Viljandi Veevärk 2018
Adven Eesti AS
Laagri soojusvõrgu rekonstrueerimise omanikujärelevalve
Adven Eesti AS
Maanteeamet
Riigitee nr 5 Pärnu-Rakvere-Sõmeru taastusremondi omanikujärelevalve teostamine
Maanteeamet 2018
Maanteeamet
Riigi tugimaantee nr 91 Narva – Narva-Jõesuu – Hiiemetsa rekonstrueerimise omanikujärelevalve
Maanteeamet 2018
Maanteeamet
Riigiteel nr 13161 asuva Vadi silla remondi omanikujärelevalve
Maanteeamet 2018
Maanteeamet
Riigiteel nr 20175 asuva Lebenesi silla rekonstrueerimise omanikujärelevalve
Maanteeamet 2018
Silpower AS
Sillamäe SEJ soojustrassi rekonstrueerimine (I etapp) omanikujärelevalve teostamine
Silpower AS 2017
Kovek AS
Tuula veemajandusprojekti omanikujärelevalve ja FIDIC Inseneri teenuse osutamine
Kovek AS 2017
Rapla Vesi AS
Rapla linna vee- ja kanalisatsioonitorustike projekteerimis- ja ehitustöödel FIDIC Inseneri ja omanikujärelevalve teenuse osutamine
Rapla Vesi AS 2017
N.R. Energy OÜ
Loksa linnas kaugküttetorustiku rekonstrueerimise omanikujärelevalve
N.R. Energy OÜ 2017
Suntri paisu ehituse omanikujärelevalve
Suntri Pais MTÜ 2017
Tapa Vesi AS
Tapa linna ÜVK torustike rekonstrueerimise ja rajamise projekti omanikujärelevalve ja FIDIC Inseneri teenus
Tapa Vesi AS 2017
Keila Vallavalitsus
Klooga kaugküttetorustiku projekteerimise ja ehituse perioodi omanikujärelevalve
Keila Vallavalitsus 2017
Saku Maja AS
Saku Tehnika katlamaja hakkepuidu küttele üleviimiseks teostatavate tööde omanikujärelevalve teenus
Saku Maja AS 2017
Haapsalu Veevärk AS
Haapsalu ja Uuemõisa vee- ja kanalisatsioonitorustike ning reoveepuhasti rekonstrueerimise VII etapi omanikujärelevalve ja FIDIC Inseneri teenus
Haapsalu Veevärk AS 2017
Sillamäe SEJ AS
Sillamäe linna Kesk tn, Kajaka tn ja Veski tn kaugküttetorustike rekonstrueerimise omanikujärelevalve teostamine (I etapp)
Sillamäe SEJ AS 2017
Käru Varahaldus OÜ
Käru aleviku vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimise ja laiendamise omanikujärelevalve teenuse osutamine
Käru Varahaldus OÜ 2017
TS Energia OÜ
Tallinna Vanasadamas laevadelt reovee vastuvõtmise kollektorite ehitamise omanikujärelevalve
TS Energia OÜ 2016
Tallinna Vesi AS
Tallinna Tihase tn tunnelkollektori remont- ja ehitustööde omanikujärelevalve
Tallinna Vesi AS 2016
Maanteeamet
Tugimaantee 93 Kohtla-Järve - Kukruse - Tammiku km 14,38-18,96 Edise-Tammiku teelõigu ehitustöö omanikujärelevalve
Maanteeamet 2016
Maanteeamet
Riigimaantee nr 10 Risti – Virtsu – Kuivastu - Kuressaare km 21,4-29,2 Üdruma – Laiküla lõigu rekonstrueerimise omanikujärelevalve
Maanteeamet 2016
Maanteeamet
Jõgeva maakonna liiklusohtlike kohtade (Adavere, Esku) likvideerimise omanikujärelevalve
Maanteeamet 2016
Maanteeamet
Tugimaantee nr 45 Tartu-Räpina-Värska km 6.156-13.9 asuva Põvvatu - Vana-Kastre lõigu rekonstrueerimise omanikujärelevalve
Maanteeamet 2016
Kuressaare Veevärk AS
Kuressaare linna ühisveevärgi- ja kanalisatsioonitorustike ning siibrikaevude rekonstrueerimis- ja ehitustööde omanikujärelevalve ja FIDIC Inseneri teenus
Kuressaare Veevärk AS 2016
Maanteeamet
Riigitee nr 4 Tallinn-Pärnu-Ikla km 110,150-110,310 asuva Angoja ristmiku ümberehituse omanikujärelevalve
Maanteeamet 2016
Elering AS
Virtsu-Võiküla 110 kV merekaabli paigaldamise omanikujärelevalve
Elering AS 2015
Jõhvi Vallavalitsus
Jõhvi valla tänavavalgustuse rekonstrueerimise omanikujärelevalve
Jõhvi Vallavalitsus 2015
Viimsi Vesi AS
Viimsi veekorralduse IV etapi ehitustööde FIDIC Inseneri ja omanikujärelevalve teenus
Viimsi Vesi AS 2015
Sillamäe Veevärk AS
Sillamäe linna veekäitlussüsteemide ja torustike ehituse III etapi omanikujärelevalve ja FIDIC Inseneri teenus
Sillamäe Veevärk AS 2015
Narva Vesi AS
Narva ühisveevärgi ja - kanalisatsioonitorustike osa II omanikujärelevalve ja FIDIC Inseneri teenus
Narva Vesi AS 2014
Loe lähemalt INFRASTRUKTUURIGA seonduvate teenuste kohta Vaata tehtud tööde arhiivi