Viimsi valla ÜVK arendamise kava koostamine
Viimsi Vesi AS
Tartu linna veevõrgu modelleerimine
Tartu Veevärk AS
Tõrva valla tänavavalguse taristu rekonstrueerimiseks rahastustaotluse koostamine
Tõrva Vallavalitsus
Velko AV OÜ
Aegviidu alevi ÜVK ehitamise ja rekonstrueerimise KIK rahastamistaotluse koostamine
Velko AV OÜ 2018
Projekti „Märjamaa alevi reoveepuhasti ja ühiskanalisatsiooni rekonstrueerimine“ rahastusotsuse muutmise taotlus
Matsalu Veevärk AS 2017
Maardu Vesi AS
Maardu Kroodi tööstuspiirkonna ja Maardu järveäärse piirkonna veemajanduse projektis hinnataotluse ja rahastamistaotluste koostamine
Maardu Vesi AS 2017
Saku Maja OÜ
Saku valla ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni ja Keila jõe reoveekogumisala ÜF rahastustaotluse koostamine
Saku Maja OÜ 2017
Lahevesi AS
Keila valla rannikuala Laulasmaa, Kloogaranna ja Tuulna külade kanalisatsioonisüsteemide ehitust ettevalmistavad tegevused
Lahevesi AS 2017
Keskkonnaministeerium
Reoveepuhastite operaatorite koolituse korraldamine aastatel 2016-2019
Keskkonnaministeerium 2017
Kohila Vallavalitsus
Kohila valla tänavavalgustuse rekonstrueerimise toetuse taotluse koostamine
Kohila Vallavalitsus 2017
Emajõe Veevärk AS
Kallaste linna vee- ja kanalisatsioonitorustike arendamise SA Keskkonnainvesteeringute Keskus nõuetele vastava tehnoloogilise projekti koostamine
Emajõe Veevärk AS 2016
Rakvere Vesi AS
Rakvere linna vee-erikasutusloa taotluse koostamine
Rakvere Vesi AS 2016
Kadrina Vallavalitsus
Kadrina aleviku, Hulja aleviku ja Kihlevere küla kaugküttepiirkonna soojamajanduse arengukava koostamine aastateks 2016-2026
Kadrina Vallavalitsus 2016
Strantum OÜ
Tabasalu, Muraste, Kumna ja Vääna veemajandusprojektide ÜF rahastustaotluste koostamine
Strantum OÜ 2018
Velko AV OÜ
Anija valla veemajandusprojekti rahastustaotluse ning majandus- ja finantsanalüüsi muutmine ja Velko AV OÜ-le veeteenuste hinnataotluse koostamine 2012. aastaks
Velko AV OÜ 2012
Haljala Soojus AS
Haljala Soojusele veeteenuste hinnataotluse koostamine 2012. aastaks
Haljala Soojus AS 2012
Loe lähemalt INFRASTRUKTUURIGA seonduvate teenuste kohta Vaata tehtud tööde arhiivi