Konsultatsioon

Meil on pädev meeskond ja väga pikaajaline kogemus infrastruktuurivaldkonnas arengukavade koostamisel (ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kavad, soojamajanduse arendamise kavad). Läbi 15 aasta oleme koostanud erinevaid infrastruktuuri valdkonna rahastustaotlusi erinevate Eesti ja Euroopa Liidu struktuurifondide, sh ka keskkonnaprogrammi rahastustaotlused. Pakume finantskonsultatsioone ja koostame Konkurentsiametile tariifi kooskõlastamiseks taotlusi.

Nõustame kliente ja aitame taotleda vee-erikasutus ja jäätmelubasid.

Valmistame ette hankedokumente ja viime läbi riigihankeid tellija esindajana nii projekteerimis-, omanikujärelevalve kui ehitusvaldkonnas.

Helena Metspalu

Helena Metspalu

juhatuse liige/ projektijuht